Sveta zemlja
 
Sveta zemlja
Sv.Arhangeli Jerusalim
Jerusalim Značaj  
 
  

Značaj Jerusalima

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.svetazemlja.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// nov.2014

 

 

 

 

Sakralna geografija je pravac kulturne geografije koji istražuje spektar odnosa  kulturne  grupe  prema  prostoru.  Ona  razmatra  te  odnose  kroz  prizmu religioznih  tradicija,  koja  uvek  ima  određenu  geografsku  komponentu.  Metod istraživanja je ovde principijelno drugačiji nego u geografiji religija. Ovde se ne istražuje religija u prostoru, nego prostor u religiji tj. predmet istraživanja su  sami  kulturni  obrasci,  sakralni  tekstovi,  stereotipi  ponašanja,  a  zadatak istraživača je da otkrije specifiku odnosa određene religije prema prostoru.
Svaka  religija  ima  specifične  relacije  prema  prirodnoj  geografskoj sredini,  a  elementi  te  sredine  mogu  se  identifikovati  u  njihovim dogmama  i terminologiji. Na primer, hrišćanstvo je rođeno u Palestini, i opisi klasičnih biblijskih predela postali su neodvojivi deo hrišćanske kulture, dobili odraz u evropskom slikarstvu i literaturi(istovremeno svaki evropski narod ima i svoj nacionalni predeo, kojem takođe pripisuje sakralne karakteristike).
Prostor  sa  gledišta  većine  religijskih  tradicija  na  određen  način  je polarizovan, u njemu se izdvajaju sveti gradovi, reke, planine i drugi geografski objekti koji su postali objekti poklonjenja, gde dolaze hodočasnici.
Danas  broj  posetilaca  sakralnih  mesta  raste  usled  razvoja  religioznog turizma. Prema Asocijaciji za upravljanje religioznim konferencijama(Religious Conference Managgement Association), religiozni  turizam  je  u  ekspanziji.  Taj segment turističke potražnje porastao je od4,4 na14,7 mil. putovanja između1994. i2006. godine(www.rcmaweb.org).

 

Jerusalim– sakralni centar  hrišćanstva

 

Jerusalim  („mesto  mira“) je  sveto  mesto  za  tri  religije– judaizam, hrišćanstvo i islam. To je istorijsko i geografsko mesto početka hrišćanske religije.  Za  hrišćane  Jerusalim  je  slika  Nebeskog  Jerusalima,  grada  Božijeg (jevanđelista Mateja ga nazivaHagia Polis – Sveti grad). Muslimani ga nazivajuEl Kuds (Sveti). Jerusalim leži u centralnim Judejskim brdima, na rubu vododelnice između zapadne i istočne padine. Zapadna padina je kišovita oblast mediteranske vegetacije,  zelenih  šuma,  razvijene  poljoprivrede  i  većinski  sedelačkog stanovništva. Istočna padina je Judejska pustinja, žućkastosivih kamenitih brda i divljih jaruga, s grupicama šatora arapskih nomada. S istog mesta u kišni dan vidimo čudesan kontrast: na zapadu u šumovitim brdima i klancima pada kiša, a na  istoku  u  pustinjskom  prostranstvu  sija  sunce.  Grad  je  oduvek  bio  okrenut pustinji. Njegovi proroci i prognanici uvek su se njoj vraćali u okrilje. Ona počinje odmah iza Skopusa i Maslinove gore– dva susedna brda koja gledaju na grad s istoka– i spušta se prema golim obalama i slanim vodama Mrtvog mora, na samo tridesetak  kilometara  od  grada.  Taj  ambis,  koji  zjapi  Jerusalimu  s  istoka, privlači grad na način koji je teško racionalno objasniti. „Tlo te pustoši je kamenito, pejzaž grandiozan i strašan. U starini je sigurno izazivao u ljudima
strah,  osećanje  ranjivosti,  melanholije,  sopstvene  ništavnosti  i  podređenosti kapricima surovog Boga. Odatle su došli prvi Jevreji prešavši reku Jordan; Rimljani i Arapi takođe“ (NastićD., 1997. s. 5). U tom gradu su svetilišta tri velike religije– muslimanska Kupola na steni, jevrejski Zid plača i hrišćanska crkva Svetog groba.

izvor: Mirko Grčić, Sakralna geografija pravoslavlja, Banja Luka,2010

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Hilandar.info
 

Vesti iz Hilandara
 
Jerusalimska patrijaršija
 

Vesti iz Svete zemlje
 
Manastir Svetog Save Osvećenog
 

Manastir Svete Katarine Sinaj
 

Sveto pismo online
 
 
 
Mapa sajta
 

©2014-2023 Svetazemlja.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev