Sveta zemlja
 
Sveta zemlja
Sv.Arhangeli Jerusalim
Jer.patrijaršija Struktura  
 
  

Struktura i organizacija Jerusalimske Patrijaršije

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.svetazemlja.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// nov.2014

 

 

Danas je sedište Jerusalimske Patrijaršije u Jerusalimu. Patrijarh ima titulu: Patrijarh Svetog Grada Jerusalima i cele Palestine, Sirije, Arabije, Pere Jordanske, Kane Galilejske i Svetog Siona. Pored Patrijarha, Patrijaršija ima 12 Mitropolita, dva Arhiepiskopa i dva Episkopa. Bratstvo hrama Groba Gospodnjeg čini 135 sveštenih monaha. Patrijaršija izdaje časopis "Novi Sion" i "Glas Gospodnji". Mitropolije imaju sledeći gradovi: Kesarija, Skitopolj, Diokesarija, Sevastija, Jordan, Nazaret, Tavor, Askalon, Jerapolj, Kapitolija, Tiverija, Lida, Elevteropolj. Arhiepiskopije imaju sledeći gradovi: Neapolj, Gaza, Gerasa. Episkopije imaju gradovi: Porfiropolje i Jamnija. Egzarhije hrama Groba Gospodnjeg su u Atini, Carigradu, na Kipru (Nikozija) i Moskvi. Patrijaršija ima mnoge dobrotvorne ustanove: medicinska klinika i sirotište u Jerusalimu i Amanu, Vitlejemu, Bedžala, Zorka i Ramala. Ima i dve gimnazije sa oko 70 profesora i 1500 učenika. Jerusalimskoj Patrijaršiji pripada Arhiepiskopija Sinaja, Farana i Raita, sa sedištem u manastiru Svete Ekaterine.

 

 

 

Spisak Jerusalimskih Patrijarha

 

 

Jerusalimski arhiepiskopi i patrijarsi, poglavari Jerusalimske pravoslavne crkve bili su:

Sadržaj

1 Arhiepiskopi (do 458.)
2 Patrijarsi (od 458.)
3 Patrijarsi u egzilu
4 Patrijarsi obnovljene patrijaršije
5 Spoljašnje veze

 

Arhiepiskopi (do 458.)

 

Sveti Jakov (brat Gospodnji) od smrti Isusa Hrista do 62.
Simeon I Jerusalimski (62-107)
Justin I Jerusalimski (107-113)
Zakej Jerusalimski (113-???)
Tobej Jerusalimski (???-???)
Venijamin I Jerusalimski (???-117)
Jovan I Jerusalimski (117-???)
Matej I Jerusalimski (???-120)
Filip Jerusalimski (???-124)
Seneka Jerusalimski (???-???)
Justin II Jeruslaimsk (???-???)
Lev Jerusalimski (???-???)
Efram Jerusalimski (???-???)
Josif I Jerusalimski (???-???)
Juda Jerusalimski (???-135)
Marko Jerusalimski (135-???)
Kasijan Jerusalimski (???-???)
Polije Jerusalimski (???-???)
Maksim I Jerusalimski (???-???)
Julijan I Jerusalimski (???-???)
Gaus I Jerusalimski (???-???)
Simak Jerusalimski (???)
Gaus II Jerusalimski (???-162)
Julijan II Jerusalimski (162-???)
Kap Jerusalimski (???-???)
Maksim II Jerusalimski (???-???)
Antonije Jerusalimski (???-???)
Valent Jerusalimski (???-???)
Dolokan Jerusalimski (???-185)
Narcis Jerusalimski (185-???)
Dije Jerusalimski (???-???)
German Jerusalimski (???-???)
Gordije Jerusalimski (???-211)
Narcis Jerusalimski (2. put) (???-231)
Aleksandar Jerusalimski (231-249)
Mazabin Jerusalimski (249-260)
Himen Jerusalimski (260-276)
Zamud Jerusalimski (276-283)
Ermon Jerusalimski (283-314)
Makarije I Jerusalimski (314-333)
Marko I Jerusalimski (325-333)
Maksim III Jerusalimski (333-348)
Kiril I Jerusalimski (350-386)
Jovan II Jerusalimski (386-417)
Pralije Jerusalimski (417-422)
Juvenalije Jerusalimski (422-458)

Juvenalije Jerusalimski (451-458)
Anastas I Jerusalimski (458-478)
Martirije Jerusalimski (478-486)
Salastije Jerusalimski (486-494)
Elije I Jerusalimski (494-516)
Jovan III Jerusalimski (516-524)
Petar Jerusalimski (524-552)
Makarije II Jerusalimski (552, 564-575)
Eustahije Jerusalimski (552-564)
Jovan IV Jerusalimski (575-594)
Amos Jerusalimski (594-601)
Isak Jerusalimski 601-609
Zaharija Jerusalimski 609-631
Modest Jerusalimski 632-634
Sofronije Jerusalimski 634-644

upražnjeno (638-???)

Anastas Jerusalimski II (???-706)
Jovan V Jerusalimski (706-735)
Teodor Jerusalimski (745-770)
Elije II Jerusalimski (770-797)
Georgije Jerusalimski (797-807)
Toma I Jerusalimski (807-820)
Vasilije Jerusalimski (820-838)
Jovan VI Jerusalimski (838-842)
Sergej I Jerusalimski (842-844)
upražnjeno (844-855)
upražnjeno (860-862)
Solomon Jerusalimski (855-860)
Teodosije Jerusalimski (862-878)
Elije III Jerusalimski (878-907)
Sergej II Jerusalimski (908-911)
Leontije I Jerusalimski (912-929)
Atanasije I Jerusalimski (929-937)
Hristodulo Jerusalimski (937-950)
Agaton Jerusalimski (950-964)
Jovan VII Jerusalimski (964-966)
upražnjeno (978-980)
Hristodulo II Jerusalimski (966-969)
upražnjeno (1005-1012)
Toma II Jerusalimski (969-978)
Josif II Jerusalimski (980-983)
Orest Jerusalimski (983-1005)
Teofil I Jerusalimski (1012-1020)
Nićifor I Jerusalimski (1020-???)
Joanikije Jerusalimski (???-???)
Sofronije II Jerusalimski (???-1084)
Teodosije Jerusalimski (1084)
Simon II Jerusalimski (1084-1106)

 

Patrijarsi u egzilu

Sava Jerusalimski (1106-1156)
Jovan VIII Jerusalimski (1106-1156)
Jovan IX Jerusalimski (1156-1166)
Nićifor II Jerusalimski (1166-1170)
Leontije II Jerusalimski (1170-1190)

 

Patrijarsi obnovljene patrijaršije

Dositej I Jerusalimski (1190-1191)
Marko II Jerusalimski (1191-???)

upražnjeno (???-1223)

Eutemije II Jerusalimski (1223)
Atanasije II Jerusalimski (1224-1236)
Sofronije III Jerusalimski (1236-???)
Grigorije I Jerusalimski (???-1298)
Tadej Jerusalimski (1298)
upražnjeno (1298-1313)
upražnjeno (1314-1322)
upražnjeno (1322-1334)
upražnjeno (1368-1376)
Atanasije III Jerusalimski (1313-1314)
Grigorije II Jerusalimski (1322)
Lazar Jerusalimski (1334-1368)
upražnjeno (???-1450)
upražnjeno (1450-1452)
upražnjeno (???-1460)
upražnjeno (1460-1468)
Dorotej I Jerusalimski (1376-1417)
upražnjeno (1493-1503)
upražnjeno (1503-1505)
Teofil II Jerusalimski (1417-1424)
Teofan I Jerusalimski (1424-1431)
Joakim Jerusalimski (1431-???)
Teofan II Jerusalimski (1450)
Atanasije IV Jerusalimski (1452-???)
Jakov II Jerusalimski (1460)
Avram I Jerusalimski (1468)
Grigorije III Jerusalimski (1468-1493)
Marko III Jerusalimski (1503)
Dorotej II Jerusalimski (1505-1537)
German Jerusalimski (1537-1579)
Sofronije IV Jerusalimski (1579-1608)
Teofan III Jerusalimski (1608-1644)
Pajsije Jerusalimski (1645-1660)
Nektarije I Jerusalimski (1660-1669)
Dositej II Jerusalimski (1669-1707)
Hrizant Jerusalimski (1707-1731)
Meletije Jerusalimski (1731-1737)
Partenije Jerusalimski (1737-1766)
Jefrem II Jerusalimski (1766-1771)
Sofronije V Jerusalimski (1771-1775)
Avram II Jerusalimski (1775-1787)
Prokopije I Jerusalimski (1787-1788)
Antim Jerusalimski (1788-1808)
Polikarp Jerusalimski (1808-1827)
Atanasije V Jerusalimski (1827-1845)
Kiril II Jerusalimski (1845-1872)
Prokopije II Jerusalimski (1872-1875)
Jerotej Jerusalimski (1875-1882)
Nikodim I Jerusalimski (1883-1890)
Gerasim Jerusalimski 1890-1896
Damjan Jerusalimski 1897-1931
Timotej Jerusalimski 1931-1955
upražnjeno (1955-1957)
Benedikt Jerusalimski 1957-1980
Diodor Jerusalimski 1981-2000
Irinej Jerusalimski 2001-2005
Teofil III Jerusalimski 2005. - sada

 

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Hilandar.info
 

Vesti iz Hilandara
 
Jerusalimska patrijaršija
 

Vesti iz Svete zemlje
 
Manastir Svetog Save Osvećenog
 

Manastir Svete Katarine Sinaj
 

Sveto pismo online
 
 
 
Mapa sajta
 

©2014-2023 Svetazemlja.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev